Uw Mantelzorgmakelaar

Voor de mantelzorger:


Miedema Mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan u als mantelzorger door het overnemen van regeltaken. Hierdoor hoeft u zich niet meer bezig te houden met ingewikkelde aanvraagprocedures, instanties en zorgverleners.


Een greep uit de zaken waarbij ik u kan helpen:


Zorg:

 •  Organiseren van de juiste ondersteuning, begeleiding en zorg.
 • Vinden van passende oplossing(en) bij (mantel)zorg vraagstukken.
 • Aanvragen van maatwerkvoorzieningen en hulpmiddellen
 • Indicatie aanvragen WMO,WLZ of jeugdwet 
 • Organiseren van de juiste zorg thuis
 • Informatie geven over PGB en inrichten van het PGB
 • Aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) in diverse wetgevingen
 • Persoonlijk plan schrijven voor gemeente of instanties
 • Voorbereiden van en begeleiden bij het keukentafel gesprek met gemeente
 • Formulieren invullen, zorgcontracten opmaken, zorgbeschrijvingen maken
 • Begrijpelijke uitleg over de zorgwetten
 • Contacten leggen en onderhouden met instanties zoals CAK, SVB, CIZ, zorgkantoor, gemeentes en zorgverzekeraars
 • Ondersteunen en bemiddelen in gesprekken met werkgevers over afstemming werk en mantelzorg
 • Schrijven van een bezwaarschrift of klachtenbrief.
 • Herindicatie aanvragen
 • Mogelijkheden huishoudelijke hulp bekijken


Wonen: 

 • Aanvragen van hulpmiddelen
 • Zoeken naar een geschikte woonvorm
 • Mogelijkheden mantelzorgwoning


Welzijn:

 • Inzetten van respijtzorg en eerstelijnszorg
 • Vervangende mantelzorg (respijtzorg) regelen bijvoorbeeld tijdens uw vakantie, voor uw ontspanning, of om uw hobby te kunnen beoefenen.

 

Arbeid:

 • Contacten met werkgever en werknemer over afstemming van werk en zorgtaken
 • Verlofmogleijkheden (wet en CAO)
 • Mantelozorgvriendelijk beleid opstellen


Financiën:

 • Financiële vraagstukken rondom zorg uitzoeken
 • Berekenen van de eigen bijdrage
 • Aanvragen meerkosten en extra zorg thuis

 


E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn