De mantelzorgmakelaar

Wij ondersteunen, informeren, regelen en ontlasten mantelzorgers en cliënten

Miedema mantelzorgmakelaar biedt u professionele ondersteuning en antwoorden op het gebied van: zorg, wonen, welzijn, arbeid en financiën.

Samen bekijken we de knelpunten en bekijken we de mogelijkheden. Ik werk volledig onafhankelijk en ben bekend met de sociale kaart. Het voordeel van de mantelzorgmakelaar is dat deze heel breed met u mee kan denken en kijken waardoor ik echt het verschil voor u kan maken.

Vergoeding mantelzorgmakelaar
Worden kosten van de mantelzorgmakelaar vergoed?

Mijn dienstverlening wordt veelal vergoed door de zorgverzekering. Dit komt in een persoonlijk gesprek zeker ter sprake, of kijk hiervoor alvast bij vergoedingen. Bij vragen geef ik graag opheldering. Wanneer er kosten aan verbonden zijn wordt dit altijd vooraf besproken!

De werkwijze

1. In gesprek met u

Wat is de huidige situatie en tegen welke belemmeringen loopt u aan?

2. Mogelijkheden voor vergoeding

Welke vergoedingen vanuit PGB zijn mogelijk en wat kan er particulier aangevuld worden?

3. Oplossingen en regeltaken

We kijken naar de mogelijke oplossingen en mogelijkheden. Vervolgens bespreken we welke regeltaken er momenteel liggen en of u zelf taken wenst op te pakken.

Meerwaarde Miedema Mantelzorgmakelaar

  • Kent alle beleidsterreinen (zorg/wonen/welzijn/arbeid en financiën).
  • Informerend over zorg, wonen, welzijn, arbeid en financiën voor u als mantelzorger
  • Kennis van actuele wet & regelgeving
  • Staat naast de mantelzorger
  • Ten behoeve van de mantelzorger (clientondersteuner en zorgvrager)
  • Ondersteunen met specialisatie wet & regelgeving rondom zorgtaken
  • De zelfstandige mantelzorgmakelaar is onafhankelijk
  • Belangenbehartiger voor de mantelzorger
  • Legt keuzes voor zonder externe belangen
  • Bemiddeling tussen client & (mantelzorg) partijen.

Voor mantelzorgers

Voor jonge mantelzorgers (<24)

Voor werkgevers

Ondersteuning bij PGB

Menu