Vergoedingen mantelzorgmakelaar

Wordt een mantelzorgmakelaar vergoed door de verzekering?

Ja, mijn dienstverlening wordt veelal vergoedt door de zorgverzekering. Daarnaast zijn kosten ook te betalen uit het bestedingsvrije bedrag uit persoonsgebonden budget (PGB).

Zowel mantelzorgers als verzekeraars kunnen hier een beroep op doen.

Een enkele gemeente vergoed de dienstverlening voor een mantelzorgmakelaar informeer hierover bij uw WMO loket. Er zijn steeds meer bedrijven die open staan voor een financiering van de mantelzorgmakelaar.

Ook zijn de kosten voor mijn dienstverlening te betalen uit het bestedingsvrije bedrag uit het persoonsgebonden budget (PGB).

Tenslotte kunt u mij ook particulier inhuren. Mijn particuliere tarief is 85 euro per uur inclusief BTW.

Kosten worden vooraf besproken

Als er kosten zijn die buiten de budgetten vallen, dan wordt dit uiteraard vooraf aangegeven en met u overlegd.

Menu