Voor werkgevers: Lager ziekteverzuim met een mantelzorgmakelaar

Het gemiddeld ziekteverzuim in Nederland ligt al 10 jaar stabiel rond de 3,9%*
Bij mantelzorgvriendelijke werkgevers is dat 1% lager: 2,9%

1 op de 6 werknemers is mantelzorger, in de zorg is dit zelfs 1 op 3.

Steeds meer mensen hebben moeite om alle ballen in de lucht te houden en ervaren de combinatie van werk en mantelzorg als zwaar. De combinatie van werk en mantelzorg lijkt steeds normaler te worden en de taboe op uitval steeds groter. U als werkgever kan daar verandering in brengen! Door tijdig inzetten van de mantelzorgmakelaar kunnen we er samen voor zorgen dat langdurige uitval voorkomen kan worden.

Uitval voorkomen bij werknemers die ook mantelzorger zijn

Samen kunnen we de knelpunten analyseren, deze in beeld brengen en passende oplossingen vinden! Belangrijk om te weten; het gaat niet om grote veranderingen. Vaak zijn een paar kleine aanpassingen al voldoende.

Meerwaarde mantelzorgmakelaar voor bedrijven

 • Voorkomen van langdurige uitval door tijdig ingrijpen van de mantelzorgmakelaar, waarmee onnodige financiële consequenties voor bedrijven kunnen worden vermeden en waardoor geld wordt bespaard.
 • Terugdringen van ziekteverzuim door vroegtijdig ingrijpen van de mantelzorgmakelaar
 • Persoonlijk contact. Geen grote organisatie.
 • Erkenning voor medewerkers & bespreekbaar maken van mantelzorg op de werkvloer
 • Bewust maken van mantelzorgers bij bedrijven
 • Beleid maken (mantelzorgbeleid)
 • Sparringpartner voor HR
 • Zorgen voor een hele goede sfeer op de werkvloer door wederzijds begrip

Het combineren van werk en zorg brengt bovendien de nodige spanningen met zich mee, daardoor is de kans dat een mantelzorgende werknemer zich op een dag ziekmeldt groter. Voor uw organisatie betekent dat een toename van het ‘grijs’ verzuim. Ik kan u helpen dit weer terug te brengen.

Wat kan ik als mantelzorgmakelaar voor u als werkgever doen?

 • Bekijken hoe we langdurige uitval kunnen voorkomen
 • Meedenken hoe we de werknemer weer actiever kunnen krijgen
 • Kijken hoe u kunt besparen op de verzuimkosten
 • Inrichten van een mantelzorgvriendelijk beleid

Een blije werknemer werkt harder en is meer gemotiveerd.

Hoe ziet zo’n traject eruit?

Allereerst wil ik in gesprek met de werknemer en bespreek ik vertrouwelijk de knelpunten.

Ik informeer de mantelzorger naar de mogelijkheden en samen bespreken we welke regeltaken de werknemer eventueel wilt doen en welke regeltaken ik overneem. Hierbij zou ik met u als werkgever afzonderlijk in gesprek kunnen om te kijken welke stappen u kan nemen voor uw werknemer(s). Vertrouwelijke informatie wordt niet gedeeld.

Samen brengen we de werknemer zo goed en actief mogelijk weer terug op de werkvloer.

Signalen mantelzorger op de werkvloer:

 • Hoger ziekteverzuim
 • Vermoeidheid
 • Vaker enkele dagen vrij nemen
 • Niet meer meedoen met borrels of afdelingsuitjes
 • Veel telefoontjes onder werktijd krijgen
 • Sneller afgeleid, afwezig blik tijdens het werk
 • Fysieke klachten, bijvoorbeeld aan rug, nek of schouders
 • Gestrest of nerveus overkomen
 • Snel geprikkeld zijn

Benieuwd hoe u uw ziekteverzuim omlaag kan brengen als mantelzorgvriendelijke werkgever?

Menu