Voor de mantelzorger

Overname van regeltaken van mantelzorgers​, zodat zij minder worden belast

Miedema Mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan u als mantelzorger door het overnemen van regeltaken. Hierdoor hoeft u zich niet meer bezig te houden met ingewikkelde aanvraagprocedures, instanties en zorgverleners.

Diverse regeltaken voor mantelzorgers die Miedema Mantelzorgmakelaar uit handen kan nemen:

Zorg

 • Organiseren van de juiste ondersteuning, begeleiding en zorg
 • Vinden van passende oplossing(en) bij (mantel)zorg vraagstukken
 • Aanvragen van maatwerkvoorzieningen en hulpmiddelen
 • Indicatie aanvragen voor WMO,WLZ of jeugdwet
 • Organiseren van de juiste zorg thuis
 • Informatie geven over PGB en inrichten van het PGB
 • Aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) in diverse wetgevingen
 • Persoonlijk plan schrijven voor gemeenten of instanties
 • Voorbereiden van en begeleiden bij het keukentafel gesprek met gemeente
 • Formulieren invullen, zorgcontracten opmaken, zorgbeschrijvingen maken
 • Begrijpelijke uitleg over de zorgwetten
 • Contacten leggen en onderhouden met instanties zoals CAK, SVB, CIZ, zorgkantoor, gemeentes en zorgverzekeraars *
 • Ondersteunen en bemiddelen in gesprekken met werkgevers over afstemming werk en mantelzorg
 • Schrijven van een bezwaarschrift of klachtenbrief
 • Herindicatie aanvragen
 • Mogelijkheden huishoudelijke hulp bekijken

* Centrum Administratie Kantoor, Sociale Verzekerings Bank en Centrum Indicatie Stellig

Minder papierwerk, meer tijd voor zorg!

Wonen

 • Aanvragen van hulpmiddelen
 • Zoeken naar een geschikte woonvorm
 • Mogelijkheden mantelzorgwoning
 • Bekijken hoe we de woning langdurig en adequaat geschikt kunnen maken

Welzijn

 • Inzetten van respijtzorg en eerstelijnszorg
 • Vervangende mantelzorg (respijtzorg) regelen bijvoorbeeld tijdens uw vakantie, voor uw ontspanning, of om uw hobby te kunnen beoefenen.
 • Balans tussen werk, privé en zorg bekijken en de knelpunten definiëren

Arbeid

 • Contacten met werkgever en werknemer over afstemming van werk en zorgtaken
 • Verlofmogelijkheden (wet en CAO)
 • Mantelzorgvriendelijk beleid opstellen
 • Uitval van werknemers bekijken en hoe zij zo goed en snel mogelijk terug kunnen naar de werkvloer en zij zich niet druk hoeven te maken over de zorgsituatie thuis

Financiën

 • Financiële vraagstukken rondom zorg uitzoeken
 • Berekenen van de eigen bijdrage
 • Aanvragen meerkosten en extra zorg thuis
Menu